Reformovaný cirkevný zbor Rožňava

Reformovaný farský úrad
Kósu – Schoppera 25
048 01 Rožňava

Tel.: +421 (0) 58 788 1897

Farár:

Dr. Buza Zsolt
Tel.: +421 (0) 915 339 544
E-mail: vojany4@gmail.com

Úradné hodiny:

Pondelok 9:00-12:00
Streda 9:00-12:00
Piatok 9:00-12:00

Reformed Church Rozsnyó – Rožňava

Reformed Church Office
Reformovany farsky urad
Kosu – Schoppera 25
048 01 Roznava

Phone: +421 (0) 58 788 1897

Pastor:

Dr. Buza Zsolt
Tel.: +421 (0) 915 339 544
E-mail: vojany4@gmail.com

Office hours:

Monday 9:00-12:00
Wednesday 9:00-12:00
Friday 9:00-12:00