Reformovaný cirkevný zbor Rožňava

Reformovaný farský úrad
Kósu – Schoppera 25
048 01 Rožňava


E-mail: rozsref@gmail.com

Farár:

Nt. Varga Zoltán
Tel.: +421 (0) 58 7961993
Mob.: +421 (0) 908 383 165
E-mail: vargazol@mail.t-com.sk

Úradné hodiny:

Streda 9:00-12:00

Reformed Church Rozsnyó – Rožňava

Reformed Church Office
Reformovany farsky urad
Kosu – Schoppera 25
048 01 Roznava


E-mail: rozsref@gmail.com

Pastor:

Nt. Varga Zoltán
Tel.: +421 (0) 58 7961993
Mob.: +421 (0) 908 383 165
E-mail: vargazol@mail.t-com.sk

Office hours:

Wednesday 9:00-12:00