Reformovaný cirkevný zbor Rožňava

Reformovaný farský úrad
Kósu – Schoppera 25
048 01 Rožňava


E-mail: rozsref@gmail.com

Farár:

Nt. Dr. Takács Klaudia
Tel.: +421 (0) 58 7881897
Mob.: +421 (0) 905 289 842
E-mail: takacs.klaudia14@gmail.com

Reformed Church Rozsnyó – Rožňava

Reformed Church Office
Reformovany farsky urad
Kosu – Schoppera 25
048 01 Roznava


E-mail: rozsref@gmail.com

Pastor:

Nt. Dr. Takács Klaudia
Tel.: +421 (0) 58 7881897
Mob.: +421 (0) 905 289 842
E-mail: takacs.klaudia14@gmail.com