Rövid híreink

– Napközis táborunk 2012. július 2-6. között reggel 9:00 – 16:00 óráig realizálódott a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának tantermeiben a következő program alapján: Minden délelőtt az igei alapot a Koen-alapítvány által elkészített táborfüzet irányvonalazta. Elizeus történetei alapján gyermekeink beletekinthettek a csodák világába és megtapasztalhatták Isten újjáteremtő hatalmát és erejét. Egyik délután forgószínpadként frappáns játékok: vizes lufi, jelképeink, igei színhely, világosság, tarkították gyermekeink időtöltését. Következő délután felfedeztük városunkat, harmadik nap a Jászói barlang természeti szépségét, valamint a Jászói Premontrei Rendház ékes templomával és történetével ismerkedtünk meg. Az utolsó délután pedig érdekfeszítő kincskeresésben volt részünk, majd péntek délután a szülőket és a nagyszülőket is elkalauzoltuk a csodák világába záró istentisztelet keretén belül. Gyermekeink számára minden nap ebédet biztosítottunk. Hála legyen a nagykegyelmű Istennek, hogy 45 gyermek lelke épülhetett hitben, reménységben és szeretetben.

2012.július 15-20. között volt Firesz Tini-tábor Borzován. Gyülekezetünk lelkipásztorai szolgáltak a táborban, ifjú nőtestvérünk Pogány Edina bizonyságot tett megélt hitéről a gyógyszertári munkanapjai alatt, és egy napra kilátogatott a Stasík testvérpár is. Hálásak vagyunk mindazon ifjúért, aki Jézus Krisztust megismerte és szívébe zárta.

2012.  augusztus 1 – 5. között került megrendezésre az Élesztő nevezetű ifjúsági találkozó a Firesz szervezésében. Áldott hitbeli megtapasztalások, sok lehetőség a beszélgetésre, hallgatásra, imádságra. Sokrétű áhítatok, előadások tették értékessé eltöltött napjainkat. Áldott az Isten, aki megengedte, hogy 4 fiatal és egy középkorú hölgy résztvegyen ezen az alkalmon.

– Hálával köszönjük meg a jó Atyának, hogy presbitertestvérünk, Beke Zoltán Isten kegyelméből betöltötte 50. életévét. Az ünnepltett 2012. augusztus 12-én a délelőtti istentisztelet alkalmával köszöntötte templomunkban Nt. Buza Zsolt, aki Isten Ígéjével adott hálát a jubileumért. Az ünnepelt a 423. dícséret szavaival tette le voksát Jézus Krisztus mellett meghatódva és megköszönve az emlékező közösség köszöntését.

– Lelkipásztorunk, Nt. Buza Zsolt, mint az Abaúj-Tornai Egyházmegye missziói előadója, a Barkai Csendesnapon 2012. augusztus 18-án, szombaton előadást tartott a Bárány, mint Jézus Krisztus titulusáról a Jelenések könyvében. Áldott alkalom volt ez az aktív megpihenésre és teljes megállásra és elcsendesedésre Isten előtt.

– Lelkipásztorunk, Nt. Buza Zsolt, mint az Abaúj-Tornai Egyházmegye missziói előadója, a Zempléni Egyházmegye ifjúsági táborában 2012. augusztus 23-án előadást tartott a Cseszlovákiai Református Keresztyén Egyház belső életéről 1920 és 1938 között. Áldott alkalom volt ez, ahol gyülekezetünk két ifjúja résztvevőként és egy ifjú gyülekezeti tagunk táborvezetőként vett részt az alkalmon. Dicsőség az Úrnak!

2012. augusztus 29-én gyülekezeti kiránduláson vettünk részt a Szádalmási gyülekezet tagjaival Tiszaújvároson. Gyülekezetünk 17 aktív tagja és a szádalmásiak 17 tagja érezte fontosnak a gyülekezet-építést és gondozást. Délelőtt és délután folymán a helyi strandolás lehetőségeit élveztük, este hat órai kezdettel istentiszeteleten vettünk részt, ahol Nt. Varga Istvánné szólt a kenyér áldásáról. Utunkon velünk volt Jézus és áldásával érkeztünk meg Rozsnyóra és Szádalmásra. Hála legyen ezért az alkalomért is az Úrnak.

2012. szeptember 3-án tanévnyító istentiszteletet tartottunk a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája növendékei, pedagógusai részére a templomunkban. Az alkalom jubiláló alkalom volt, hiszen 15. tanévnyitó istentisztelet volt. Az igét Nt. Orémus Zoltán, az Abaúj-Tornai Egyházmegye esperese, tolmácsolta Nehémiás könyvéből. Az építés szépségére és küzdelmére mutatott rá prédikációjában. Ezután iskolánk igazgatója, Mgr. Kovács Attila köszöntötte a növedékeket, pedagógusokat és szülőket. Bemutatta a tanári kar pedagógusait, majd az új elsősöket köszöntötte. Nt. Drenkó Zoltán, iskolalelkész megáldotta a tizenhat kiselsőst és a betűvetés áldásával indította útnak őket. Az alkalom a történelmi egyházak képviselőinek: Mgr. Solárik Vilmos, evangélikus paróchuslelkész; Mgr.Zsóka János, római-katolikus káplán és Dr. Drenkó Zoltán, református lelkipásztor áldásával ért véget.

– Gyülekezetünk 14 tagja Székelyföldi kiránduláson vett részt Nt. Buza Zsolt, lelkipásztor vezetésével. Az első nap megtekintettük a kincses Kolozsvár Mátyás templomát, Mátyás szobrát és Mátyás király szülőházát. Onnan elbarangoltunk a Házsongárdi temetőbe, ahol leróttuk tiszteletünket Dsida Jenő költő sírja előtt, valamint Kós Károly építész sírja előtt. Utunk tovább folytatódott Székelyudvarhelyre, ahol vendéglátóink Lukáts Zoltán, kedves felesége Éva és a nagymama vendégszeretetét élvezhettünk. A Székelyudvarhelyi Belvárosi templomban voltunk istentiszteleten, ahol szívélyesen köszöntöttek bennünket és Isten Igéje: az Ő hegyei nagyon megéritettek bennünket. Délután meglátogattuk a Parajdi sóbányát, sétáltunk egyet a Medve tó körül, Korondon értékes kézzelcsinált ajándékokat vásároltunk, valamint Farkaslakán, Tamási Áron püspök sírkertjét is megtekintettük. Hétfőn, 2012. szeptember 11-én, a Gyilkos-tó, Békás szoros, és Gyergyószentmiklós két templomával: az örmény és a református templommal és történetével ismerkedtünk meg. Hazafelé megálltunk Nagyváradon, ahol a Nagyvárad-Olaszi templomot tekintettük meg kívülről. Áldás és békesség legyen mindazokon, akik szántak időt és anyagiakat az egymással való találkozásra és egymás hite által való épülésre. Mi, akkor ott voltunk megtapasztaltuk a székelyföldiek testvériességét és szeretetteljes fogadását. Dicsőség legyen Istennek ezért a gazdag és bőséges megtapasztalásért és erőjükért.

2012. szeptember 16-án vasárnapi istentisztelet keretén belül részesítettük a keresztség sákramentumában Klinko Leonárdot, Klinko Roland, katonatiszt és Albert Veronika, konyhafőnöknő gyermekét. A keresztség sákramentumát Nt. Buza ZSolt, lelkipásztor az ApCsel 10, 20-24. alapján szolgáltatta ki. Hordozzuk imádságban a családot.

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .