Rövid híreink – 2015. október

2015. október 2 – án kísértük utolsó útjára a Krasznahorka – váraljai temetőbe Szabó Gyula testvérünket, aki életének 61. évében hunyt el. A temetési szertartást Nt. Dr. Buza Zsolt lelkipásztor végezte az Ezékiel 37, 1 -3  igeszakasz alapján.

2015. október 4 – én az istentisztelet keretében iskolánk diákpresbitériuma műsorral emlékezett meg az aradi vértanúkról. A műsort Mgr. Uličný Ibolya igazgatónő és Nyéki Anna tanárnő készítette elő. E napon lelkipásztoraink részt vettek a kamaróci református gyülekezet templomszentelési ünnepségén.

2015. október 6 – án Szörcsey Antal honvédszázados rozsnyói sírémlékjénél megemlékeztünk az Arady vértanúk napjáról. Az ünnepi beszédet és Igei köszöntőt Nt. Dr. Buza Zsolt lelkipásztor tartotta a Lukács 14, 1- 4 versei alapján.

2015. október 9 – én kísértük utolsó útjára Focko Ferencné szül. Molnár Márta testvérünket. a rozsnyói ravatalozóból. A vigasztalás igéit Nt. Dr. Buza Zsolt lelkipásztor a Lukács evangéliuma 10, 38 – 42 valamint szlovák nyelven a János evangéliuma 11, 25 -27 versei alapján hirdette. Elhunyt testvérünk aktív tagja volt gyülekezetünknek, Hálaszó énekkar alapító tagja és krónikása volt.

2015. október 9 és 10 – én iskolánk pedagógusai s Nt. Buza Bodnár Aranka lelkésznő Országos Református Pedagógustalálkozón vettek részt Mályiban.

2015. október 13 -án kísértük utolsó útjára Körtvély József testvérünket, akit életének 58. évében szólított magához az Úr. A vigasztalás igéit Nt. Buza Zsolt lelkipásztor az Ézsaiás könyve 62. részének 1 – 4 versei alapján hirdette. József testvérünk az egyházfi és harangozó szolgálatát végezte a gyülekezetünkben.

2015. október 16 – án gyülekezetünk tagjai, lelkipásztoraink és gondnokaink részt vettek Nagymihályban volt segédlelkészünk, Nt. Böszörményi Tamás esküvőjén és átadták gyülekezetünk ajándékát és jókívánságait tolmácsolták.

2015. október 18 – án Nt. Buza Bodnár Aranka lelkésznő, Nagy András gondnok és Mgr. Ibos Henriett képviselték gyülekezetünket Abaújszinán a parókiaszentelés alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten.

2015. október 21 – én lelkipásztoraink részt vettek a Szalócon megtartott lelkésztovábbképzőn.

2015. október 20 és 24 között bűnbánati istentiszteleteket tartottunk  készülve az újborért való hálaadás alkalmából tartandó úrvacsorai közösségre. Az igehirdetés témája a Bírák könyvének 13, 1 – 9 a 24 – 25 a 15, 18 – 20 Bír. 16, 4 – 22, és a 16, 23 – 31 versei voltak.

2015. október 23 – án 10,30 órai kezdettel iskolás tanulóink számára tartottunk istentisztelet a templomunkban, megemlékezve a reformációról. Igét hirdetett Nt. Dr. Buza Zsolt lelkipásztor a 2 Kor 12, 1-3 versei alapján. Az elsősök és az új tanulók is fogadalmat tettek. E nap estjén a bűnbánati istentiszteleten alkalmával egyben megemlékeztünk 1956 – os magyar forradalomról is és az istentisztelet végén elénekeltük a nemzeti imánkat.

2015. október 24 – én gyülekezeti hittant tartottunk a parókián a gyülekezeti teremben, melyen 9 gyermek, 1 anyuka, 1 nagymama és Pogány Edina presbiter vett részt. Az alkalom rendezője és vezetője Nt. Buza Bodnár Aranka lelkipásztor volt. A téma Józsué és a honfoglalás az Igéret földjén volt.

2015. október 25 – én gyűléssel egybekötött presbiteri bibliaórát tartottunk a gyülekezeti teremben. Az áhitat az özvegyekről az irántuk tanúsított tiszteletről szólt az 1 Timóteus 5, 3 – 8 versei alapján. A gyűlésen pedig meghallgattuk a pénztári beszámolót, a befizetésekről szóló jelentést, a parókia javítás befejezéséről, a gondozói szolgálatról, a lelki életről szóló beszámolót. Megvitattuk az aktuális minket érintő közös dolgainkat.

2015. október 26 – án kisebb munkálatokat végeztünk a parókia körül, melyen részt vettek Szanyi János, Ing. T. Kovács Máté, Mgr. Simon Csaba presbiterek és Simon János tiszteletbeli gondnok. E hónapban még ugyanígy volt több kisebb munkálat a parókián melyen részt vettek Nagy András és Ing. Petri Sándor gondnokok, Ing. Hiczér András és Várady Zoltán presbiterek.

2015. október 31 – én a templomi istentiszteleten a reformátorok hitéről , az igeközpontúságról, a Megváltóról való bizonyságtevésről szólt igehirdetésében Nt. Dr. Buza Zsolt lelkipásztor a reformáció emléknapján. Ezen az istentiszteleten a konfirmandusokat is bemutatták lelkészeink, akik kisebb műsorukkal köszöntötték a gyülekezetet.

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .