Rövid híreink – 2015. január

– 2015 január 1- én újévi istentiszteletet tartottunk, melyen Nt. Böszörményi Tamás segédlelkész a Zsidókhoz írt levél alapján hirdette az Igét.

– 2015  január 2 – án utolsó útjára kísértük a rozsnyói ravatalozóból MUDr. Temesi Tivadarné Gregor Rózsa testvérünket. A temetési szertartást Nt. Buza Zsolt lelkipásztor végezte az 1 Kor 13, 8 és az Mk 10, 13 -16 versek alapján.

– 2015 január 3 – án templomunkban esküdtek egymásnak hűséget Csicsák Lúcia és Szekeres Sámuel. Nt. Palcsó Attila eskettette őket a Mk 10,9 igeszakaszból kiindulva.

– 2015 január 4 – 9 között Nt. Buza Bodnár Aranka élménypedagógiai továbbképzésen vett részt Deregnyőn a helyi Továbbképzési Központban.

– 2015 január 7 – én gyülekezetünk küldöttsége Nt. Dr. Buza Zsolt – lelkipásztor, Petri Sándor mérnök – gondnok, Nagy András – gondok, Simon Csaba – presbiter részvételével testvér gyülekezeti látogatáson vettek részt a kárpátaljai Eszenyben, ahol 600 euró összegű adományt adtak át a helyi református óvoda megtámogatására.

– 2015 január 10 – én évzáró presbiteri gyűlést tartottunk iskolánk épületében, melyen elhangozottak a beszámolók gyülekezetünk lelki életéről, a pénztári gazdálkodásról, az iskolánk életéről, zárszámadás az elmúlt esztendőről, valamint a 2015 – ös évre kitűzött költségvetésről.

– 2015 január 11 – én egyházközségi gyűlést tartottunk a templomi istentisztelet keretében, melyen mindhárom beszámoló az évzáró presbiteri gyűlésről elhangzott. A jelentéseket a gyűlésen részt vevő gyülekezeti tagok egyhangúlag tudomásul vették és elfogadták.

2015 január 19 – 21 között ökumenikus imahét keretében istentiszteleteket tartottunk: 19 – én a református templomban  Nt. Ľubica Olejárová, evangélikus lelkésznő a 137. zsoltárból kiindulva elmélkedhetett a keresztyének egysége felett, valamint Ft. Vojta Richárd, római katolikus esperes – plébános az 1 Korintus 1, 10 – 17 versek alapján a gyülekezetben való pártoskodás miatt intette a testvéreket. 20 – án az evangélikus templomban Nt. Kerték Milan római katolikus lelkipásztor a 139. zsoltár 1 – 12 verseiből  kiindulva tolmácsolta Dávid szavait. Nt. Böszörményi Tamás református segédlelkész a János evangéliuma 4. részének 16 – 19 versei alapján az Úr Jézusnak a samáriai asszonnyal való beszélgetésében az élő víz felkínálásáról elmélkedett. 21 – én a római katolikus templomban Nt. Jerguš  Olejár, evangélikus esperes az 1 Mózes 11, 31, 12, 4 versek szerint arról elmélkedett, hogy Ábrahámot elhívta az Úr, hogy otthona legyen mindenütt és sehol, mert állandóan úton volt. Nt. Buza Bodnár Aranka református lelkésznő a János evangéliuma 4. részének 25 – 28 verseiben az Úrnak a samáriai asszony életének sebeit feltáró, önmagát kijelentő szavait magyarázta.

– 2015 január 25 – én presbiteri bibliaórával egybekötött gyűlést tartottunk. Nt. Buza Zsolt lelkipásztor az Apcsel. 2, 42 – 47 igeszakasz alapján az egyházi szent összejövetelekről  szólt a Heidelbergi Káté. XXII. részében leírtak szerint. A gyűlés témáját a lelki életről szóló beszámoló, a hollandiai adomány – 840 euró szétosztása, támogatásainak, számláink kifizetése – átutalása, az Eszenyi református testvérgyülekezet számára történő könyv és játékgyűjtés, valamint Rozsnyó városával való állandó kommunikálás és kapcsolat tartás képezték.

– 2015 január 26 – 30 között lelkipásztoraink: Nt. Buza Zsolt és Nt. Buza Bodnár Aranka lelkésztovábbképző tanfolyamon vettek részt Prágában, melynek témája a szenvedés és a reménység volt.

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .