Pályázat az iskola igazgatói állásának betöltésére

Pályázat

A Rozsnyói Református Egyházközség, mint a Rozsnyói Református Egyházi alapiskola alapító-fenntartója pályázatot ír ki az iskola igazgatói állásának 2015. július 1-jétől történő betöltésére, mivel letelik a jelenlegi igazgató kinevezési időszaka. A jelölt iránt támasztott feltételek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1/2000-es számú törvényében foglaltak szerint a következők:

  • legyen református vallású, konfirmált és aktív gyülekezeti tag;
  • rendelkezzen kateketikai képzettséggel vagy ennek megszerzése legyen folyamatban;
  • rendelkezzen az adott intézménytípusra előírt pedagógiai végzettséggel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal;
  • életvitele erkölcsös, magánélete rendezett legyen;
  • legyen alkalmas a vezetésre.

A fent említett kritériumok teljesítése mellett követelmény a magyar és szlovák nyelv tökéletes ismerete, valamint ajánlott legalább egy világnyelv ismerete is.

A pályázó az önéletrajzát, a gyülekezete lelkészének és presbitériumának ajánlását, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseinek leírását 2015.május 31-ig az alább címre küldje:
Református Lelkészi Hivatal
Kósu Schoppera 25
048 01 Rožňava