Prédikáció

Köszöntés: „Uram, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel! Jusson színed elé könyörgésem, ígéreted szerint ments meg engem!” (Zsolt 119,169-170) Ámen. Előimádság: Szent Kegyelmes Istenünk! Megköszönjük neked az elmúlt napok áldásait, de a nehézségeit egyaránt. Áldunk téged azért, hogy mindezek…
Tovább…

Népszámlálás

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk,…
Tovább…