Rövid híreink

–  Nt. Molnár Árpád leköszönő lelkipásztor a húsvéti úrvacsorai istentiszteleten megköszönte a gyülekezettől a kapott ajándékokat, jókívánságokat, s családja nevében aranyozott úrvacsorai kelyhet ajándékozott a gyülekezetünknek. – A húsvéti istentisztelet végén lelkipásztorunk és gondnokaink felköszöntötték özv. Újpál Árpádné – Lenke…
Tovább…

Köszönet

Köszönjük mindazon testvéreink segítségét, akik 2010.március 26 – án segédkeztek a templomunk belső részének és tornyának a kitakarításában, és a templomunk területén található fák és sövénybokor metszésében. Egyedül Istené a dicsőség !