Rövid híreink

–  Nt. Molnár Árpád leköszönő lelkipásztor a húsvéti úrvacsorai istentiszteleten megköszönte a gyülekezettől a kapott ajándékokat, jókívánságokat, s családja nevében aranyozott úrvacsorai kelyhet ajándékozott a gyülekezetünknek. – A húsvéti istentisztelet végén lelkipásztorunk és gondnokaink felköszöntötték özv. Újpál Árpádné – Lenke…
Tovább…

Köszönet

Köszönjük mindazon testvéreink segítségét, akik 2010.március 26 – án segédkeztek a templomunk belső részének és tornyának a kitakarításában, és a templomunk területén található fák és sövénybokor metszésében. Egyedül Istené a dicsőség !

Istentiszteleti alkalmaink a húsvéti ünnepkörben

2010. március 29.- április 5. Ref. Egyh. Iskola istentisztelete      kedd                10.00 Bűnbánati istentiszteletek : kedd   18.00                  szerda   18.00 csütörtök   18.00                                                                                                                                               Nagypénteki istentisztelet                                       10.00   Nagyszombati bűnbánati istentisztelet                    18.00   Húsvétvasárnapi istentisztelet Úrvacsorával:        Szent Borbála…
Tovább…