A gyülekezet és a szociális szolgáltatások – Kresťania a sociálna služba

Dovoľujeme si Vás pozvať na odbornú konferenciu Kresťania a sociálna služba, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2015 v Bratislave, v kostole Cirkvi bratskej, na Cukrovej 4. Odborné podujatie organizuje Diakonické združenie Betánia a zbor Cirkvi bratskej v Bratislave v spolupráci s nadáciou SOCIA pri príležitosti 25.výročia založenia Betánie na Slovensku.

Cirkevné organizácie v sociálnej oblasti v 90. rokoch 20. storočia predstavovali prvých nositeľov pozitívnych zmien realizáciou nových projektov, ktoré sa významne odlišovali od vtedajších štátnych inštitúcií. Odborná časť konferencia si kladie otázku, či cirkevné sociálne služby stále predstavujú progresívnu alternatívu, alebo svoje služby nivelizujú podľa toho, čo im dovoľujú finančné zdroje. Tiež sa chceme zamerať na vzájomné prepojenie lokálneho zboru a profesionálnej sociálnej služby. Súčasťou konferencie budú workshopy na tri aktuálne témy v sociálnej službe, prezentované erudovanými odborníkmi.

Po oficiálnom ukončení odbornej konferencie sa uskutoční benefičný koncert s poprednými slovenskými hudobníkmi pod vedením huslistu a dirigenta Ewalda Danela a následnou recepciou, na ktorý vás tiež pozývame. Súčasne sa uskutoční uvedenie knihy vydavateľstva Porta libri „Tretí groš – Ako sa s láskou postarať o svojich starnúcich rodičov“ od americkej kresťanskej autorky Emily Ackerman s možnosťou jej zakúpenia.
Program konferencie nájdete tu:

Prihlasovanie (časovo obmedzené do 22.9.2015), výber workshopu, účasť na večernom programe nájdete tu:

Niektoré organizačné pokyny nájdete tu:

Mapu s informáciami ako sa k nám dostanete nájdete tu:

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Dúfame, že Vás náš program konferencie zaujal a zvážite svoju účasť, alebo posuniete informáciu svojim kolegom.

Tešíme sa na stretnutie.

Anna Andréová
za prípravný tím konferencie

Diakonické zduženie Betánia
Partizánska 6, 811 03 Bratislava
Tel. 0903 22 11 05
dzbspravca@gmail.com
http://www.betania.sk/