Egyházfenntartói járulék

Tájékoztatás az egyházfenntartói járulékról

Tájékoztatjuk gyülekeztünk tagjait, hogy minden 18. életévét betöltött egyháztagnak, amellett, hogy cselekvőleg részt vesz Egyházunk munkájában, folyamatosan hozzá kell járulni az Egyház terheinek a hordozásához. (v.ö. SzRKE Alkotmánya 2.f. 5.§). Ezúton szeretnénk megköszönni minden járulékot fizető gyülekezeti tagunknak, hogy ebben a teherhordozásban eddig is részt vett. Valamint felhívni a figyelmet arra, hogy aki közösségünkhöz tartozik, ilyen formában is szükséges hozzájárulni egyházközségünk létéhez. Az egyházfenntartói járulék összege: 15 EUR.
 
Az egyházfenntartói járulékot elküldhetik banki átutalás formájában is gyülekezetünk számlájára:
SK47 0900 0000 0000 9961 9806
 
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert “a jókedvű adakozót szereti Isten”. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. (2Kor 9,7-8)