Rövid híreink | Szerző: Mixtaj Johanna

Rövid híreink

–  Nt. Molnár Árpád leköszönő lelkipásztor a húsvéti úrvacsorai istentiszteleten megköszönte a gyülekezettől a kapott ajándékokat, jókívánságokat, s családja nevében aranyozott úrvacsorai kelyhet ajándékozott a gyülekezetünknek. – A húsvéti istentisztelet végén lelkipásztorunk és gondnokaink felköszöntötték özv. Újpál Árpádné – Lenke…
Tovább…