Általános

Online tér

Kedves Gyülekezeti Tagjaink! Ha az állami szigorítások értelmében templomunkban nem is gyűlhetünk össze újévi igei elcsendesedésre, de az online teret kihasználva ezt megtehetjük és lelkileg táplálkozhatunk: az istentiszteletünk időpontjában (esetleges néhány perces késéssel) itt jelentkezünk ehhez hanganyaggal is.

Istentiszteletek tartása az új rendelkezés szerint

A Szlovák Köztársaság Közegyézségügyi Hivatala 45. számú rendeletével részben új, szigorúbb rendelkezéseket léptet életbe 2020. december 19-től az istentiszteletek tartásával kapcsolatban. Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok aláírásával jegyzett, az egyházközségek Lelkészi Hivatalai számára küldött körlevelet tesszük közzé az…
Tovább…

Adventi Élelmiszergyűjtés

A Szlovákia Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja, a Cigánymisszióval és a RE-MI-DIA non-profit szervezettel közös együttműködésben meghírdeti az első Adventi Élelmiszergyűjtését. Ezzel az Igével hirdetjük meg ezt a gyűjtést és kívánunk áldott adventi elcsendesedést: “Ti pedig… Isten tulajdon népe vagytok,…
Tovább…

Istentisztelet

Igehirdetés (Takács Klaudia, 2020. október 18.) A körülmények rácsainak felemelkedése Köszöntés: „Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás…
Tovább…