A SZERETET TISZTELETET GYAKOROL

“A férfiak hasonlóképpen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében.” (1Péter 3:7)

  • Valakit tisztelni azt jelenti, hogy megbecsülöd. Udvariasan és kultúráltan viszonyulsz hozzá, és szavai fontosak számodra. Méltányold a társad mondanivalóját!
  • Egy még különlegesebb szó jobban leírja azt, amikor házastársunkat nagyra tartjuk: számunkra “szent” Ő. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes. Azt jelenti, hogy különleges helyet foglal el a szívedben.
  • Amikor házasságot köt két ember, a “házasság szentsége” révén szentté kell, hogy váljon a másik számára. Ennek a kapcsolatnak nincs párja. Csak vele lépsz intim kapcsolatba, csak vele élsz egy otthonban, és csak vele vállalsz gyermeket..
  • És a te házasságod hogyan áll ezzel a kérdéssel? Vajon társad azt mondaná, hogy tiszteled és megbecsülöd őt? Úgy tekintesz rá, mint aki felbecsülhetetlen értékű számodra?
  • Lehet, hogy nem érzed így, és talán okod is van rá. Úgy érzed te csak tiszteletlenséget kapsz tőle. A szeretet azonban akkor is tisztelettel bánik a másikkal, amikor visszautasítják

“A házasságot mindenkinek tisztelni, a hitvesi ágyat pedig tisztán megőrizni kell.” (Zsidókhoz írt levél 13:4, angol fordítás)

  • Amikor a tisztelet kimutatására tett próbálkozásaid viszonzatlanok maradnak, te akkor is ugyanúgy tiszteletet kell, hogy gyakorolj! El kell döntened, hogy minden körülmény között szeretetet és tiszteletet mutatsz a másik iránt. És ez az, ahogyan a szívedet rávezeted az őszinte szeretet ösvényére.

CSELEKVÉSI PONT
KERESD MEG A MÓDJÁT, HOGY RUTINOK HELYETT VALÓBAN KIMUTASD TISZTELETEDET TÉRSAD FELÉ. ÉREZZE, HOGY NAGY ÉRTÉK SZÁMODRA!

“Tisztelni fogom őket, így nem lesznek jelentéktelenek.” (Jeremiás 30:19, angol fordítás)