A SZERETET MOZGATÓRUGÓJA

“Jól szolgálván, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek.”
(Efézus 6:7, angol fordítás)

• Gyakran nem érzel elegendő inspirációt a szereteted kimutatásához? Ennek a veszélye mindaddig fennáll, amíg nem Isten lesz az oka, hogy szeretsz: ez azért van, mert Őbelőle származik a szeretet.

• Ha azonban Isten mércéje szerint tartod be a játékszabályokat, akkor a többi személy már csupán közvetítő személy; Isten és közted zajlanak le a dolgok. Legyen kedves Isten színe előtt minden tettünk!

• A férj és feleség közti szeretetnek egyetlen fő célja az kell, hogy legyen, hogy tiszteljük az Urat; s eközben társunk áldásává váljunk.

• Mostanában sok a nézeteltérés köztetek? Úgy érzed nehezen teszi túl társad magát egy nézeteltérésen? Ne tartsd vissza szereteted, szeresd őt “az Úrért”! Társad nem nyílik meg előtted, esetleg úgy érzed kimérten néz rád? Ne vágj vissza, szeresd akkor is “az Úrért”!

• A szeretet, melyet csupán a kötelesség mozgat, nem képes sokáig kitartani. Csak az Istennek hálaként bemutatott szeretet képes életben maradni, amikor minden más hajtóerő kifullad.

CSELEKVÉSI PONT
IMÁDKOZZ TÁRSADÉRT NÉV SZERINT, MAJD MUTASD KI NEKI SZERETETED!
EZTUÁN IMÁBAN ADJ HÁLÁT IS ÉRTE, HOGY FELTÉTEL NÉLKÜL SZERETHETED!

“Én azonban, és az én házam az Úrnak szolgálunk.” (Józsué 24:15)