A SZERETET MEGBOCSÁT

“Mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam,
ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt.”
(2Korinthus 2:10)

• Elérkeztünk talán a legkeményebb feladathoz, ami a negyven nap alatt előkerül. A megbocsátásnak azonban helyet kell adni, hogy esélye legyen a házasságodnak.

• Képzelj el egy börtönt. Olyanokat látsz itt rabságban, akik megbántottak életed folyamán. Gyerekkori ismerősök, talán az egyik szülőd, de még a házastársad is ott van láncra verve. Ez a börtön a szívedben található. Jézus nyújtja a kulcsot feléd, hogy minden foglyot felszabadíts.

• De te nem vagy képes ilyen könnyen megbocsátani. Hátat fordítasz, ám csak most szembesülsz azzal, hogy nincs kijárat. Haragod és keserűséged belőled is rabot csinált. Szabadulásod egyedül megbocsátásodtól függ.

• Megbocsátani nem könnyű, és el is tart egy ideig míg eljutunk e döntésre. Például tényleg rossz volt, amit tettek. Talán még bocsánatot sem kértek. De a megbocsátás nem mentesít senkit a felelősség alól. Csupán átadod Isten kezébe az ügyet, és megmented magad attól, hogy a témán töprengj, és dühöngj.

• Akik megbocsátottak már valakinek, azok ismerik az érzést: “mintha egy nagy terhet vettek volna le a vállamról!” -mondják. Pontosan erről van szó! Friss levegő a szívednek, szabadnak érzed magad.

“Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az Ő haragjának,
mert meg van írva: ‘Enyém a bosszúállás, én megfizetek’ – így szól az Úr.”
(Római levél 12:19)

• Honnan tudod, hogy sikerült? Egyszerű. Ha meglátod a személyt, aki sérelmet okozott; ahelyett, hogy dühös lennél, inkább sajnálat tölt el. Részvétet érzel, és reméled, hogy benne is megtörténik a változás.

“A szeretet nem tart feljegyzéseket a rossz dolgokról.”
(1Korinthus 13:5, angol fordítás)

CSELEKVÉSI PONT
HA MÉG VAN OLYAN, AMIT NEM BOCSÁTOTTÁL MEG TÁRSADNAK, MÉG MA TEDD MEG! FONTOS, HOGY TELJES SZÍVEDBŐL BOCSÁSS MEG NEKI!

“Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekszenek.” (Lukács 23:34)