A SZERETET KIEGÉSZÍTI A MÁSIKAT

“Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek;
az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?”
(Prédikátor 4:11)

• Isten az emberiséget egy nővel és férfival indította útjára. Két hasonló, egymást kiegészítő felépítésű teremtménnyel, hogy összhangban éljenek. A másik számára lettünk teremtve.

• Ahol az egyik gyenge, ott a másik erős. Ahol az egyiknek bátorításra va szüksége, társa ott bátorít. A különbözőségek tehát konfliktusok forrásai helyett áldások forrásai lehetnek.

• Míg egyikőtök szelídebb, a másik hatékonyabban tud nevelni. Egyikőtök jó üzleti érzékkel rendelkezik, a másikra viszont szüksége van, hogy figyelmeztesse nagylelkűségre. Fogadjuk el tehát társunk egyéni jellemvonásait.

“Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki.”
(Prédikátor 4:9-10)

• Aki nem képes elfogadni társa különbözőségét, az rengeteg lehetőséget halaszt el. Hatékonyabbak vagytok, ha a másikkal is számoltok, mint külön-külön.

• A Bibliában egész különös példát találhatunk erre Pilátus és felesége személyében. A helytartó felesége felfogta, milyen nagyszabású eseményeknek a megélői. Férje azonban figyelmen kívül hagyta intését. Isten azért teremtette a nőt, hogy kiegészítse a férfit; ki sokszor ad megértést és belátást férje számára.

• Hatékonyságotok együttműködésetektől függ. Fontos döntés előtt állsz? Ne próbálj meg egyedül dönteni; ne zárd ki társad, működj együtt vele! Ha különbözik a véleményetek, az átgondolásra int. Szükségetek van egymásra, hiszen kiegészítitek a másikat.

CSELEKVÉSI PONT
TUDASD TÁRSADDAL, HOGY MOSTANTÓL SZERETNÉD BEVONNI A DÖNTÉSEIDBE!
HA EDDIG FIGYELMEN KÍVÜL HAGYTAD VÉLEMÉNYÉT, KÉRJ BOCSÁNATOT TŐLE!

“Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet,
mint amely a tökéletességnek kötele. ” (Kolossé 3:14)