A keresztség feltételei

Gyermekkeresztség
Minden közösségbe tartozásnak vannak feltételei. Ha egy házaspárt gyermekáldásban részesít a mindenható Isten, a keresztséggel kapcsolatban gyakran merülnek fel olyan kérdések, hogy mit kell tennem, hová kell mennem, vagy mikor kell megkereszteltetnem.
A keresztség sákramentum (szentség), egy olyan gyülekezeti alkalom, ahol ígéretek és fogadalmak hangzanak el, nemcsak a szülők és a keresztszülők ajkáról, hanem a gyülekezet ajkáról is Isten irányába. A keresztség nem egy korhoz kötött szövetségkötés, református egyházunk már csecsemő korban részesíti legkisebbjeit a keresztség sákramentumában.
Ha lehetséges a keresztelés dátuma előtt 2-3 héttel a református parókián (Kósa Schopper u. 25.) a szülők bejelentik a keresztelés szándékát, ahol egy rövid tanítás hangzik el a missziói paranccsal kapcsolatban (Máté evangéliuma 28, 18-20), valamint magyarázata azoknak a kérdéseknek, amelyekre majd a szülők és a keresztszülők válaszolnak az ünnepi istentisztelet keretén belül. Az alkalom egy imádsággal fejeződik be, ahol a szolgáló lelkipásztor kéri Isten áldását a család döntésére, életére és hitbeli növekedésére.

Szükséges iratok: a megkeresztelendő gyermek anyakönyvi kivonatának fénymásolata, szülők-keresztszülők személyi igazolványán szereplő adatai, abban az esetben, ha a szülők és keresztszülők nem Rozsnyón konfirmáltak-konfirmációt igazoló konfirmációi emléklap felmutatása.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényei értelmében, valamint gyülekezetünk gyakorlatához híven megkeresztelendő azon egyháztag szülők gyermeke (14 évnél fiatalabb), akik közül legalább az egyik hitvallást tett református keresztyén hitéről. (= konfirmált).
Ha a szülő nincs megkeresztelve, ill. megkonfirmálva, legalább 3 hónapos- 10 alkalomból álló kátéoktatáson vesz részt, amelynek záró alkalma a konfirmáció.
A keresztelés az állandó lakhely szerint illetékes egyházközségben történik. A keresztség sákramentumát az egyházközségben rendszeresen tartott nyilvános istentisztelet keretén belül szolgáltatjuk ki. A Rozsnyói Református Egyházközségben vasárnap 10:00 órai kezdettel.
A keresztszülők választása nagy felelősség a szülők részéről, hiszen ők is fogadalmat tesznek azzal kapcsolatban, hogy jelen lesznek a gyermek nevelésénél. Amennyiben lehetséges fontosnak tartjuk, hogy a keresztszülők hitben járó református keresztyén családtagok, ismerősök vagy jó barátok legyenek.
Házasságon kívül született gyerekek esetében nem tagadjuk meg a keresztség sákramentumának a kiszolgáltatását, viszont törekszünk arra, hogy a szülők kapcsolata törvényes házassággá váljon. Egy növekvő gyermek akkor érzi magát biztonságban és szeretve, ha szülei is egységben, szeretett közösségben élnek mellette.

Felnőttkeresztség

13-14 évesek esetében, akik kátéoktatást látogatnak 2 éven keresztül konfirmációra készülve, de még nincsenek megkeresztelve a keresztség sákramentuma a konfirmáció alkalmával kerül kiszolgáltatásra.
15 év felettiek esetében, akik vallást kívánnak tenni hitükről a keresztelést megelőzi egy 3 hónapos (10 alkalom) felkészítő kátéoktatás. Ebben az esetben a konfirmáció és a keresztség egy istentisztelet keretén belül történik. Az alkalmak lehetőséget biztosítanak megismerni keresztyén tanításaink alapjait, hitvallásainkat és gyülekezetünk életét, valamint szolgálatát. Az ünnepi keresztelés és konfirmálás előtt gyülekezetünk presbitériuma meghallgatja a keresztelendő felnőtt ismereteit. Szükséges tudnivalók: Apostoli Hitvallás, Úri ima, 10 parancsolat, ünnepeink, Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelete.